torsdag 6 mars 2008

Vem är ung och vem är vuxen?

När jag var ung - ung enligt personnumret alltså, 1960 sådär - då låg det gamla samhället i sina dödsryckningar. Det samhället där de vuxna hade bestämt vad som gällde och så skulle de unga lära sig det och rätta in sig. Samt lära ut det när de själva blev vuxna.

Sen dess har mycket hänt. Idag har vi ett ömsesidigt lärande. Gamla lär sig minst lika mycket av unga som unga lär sig av gamla. Men tyvärr är det inte alla unga som har upptäckt det ännu.
Skicka en kommentar