fredag 2 maj 2008

Monteverdi

En gång i kyrkokören fick vi öva på Monteverdis "Sfogava con le stelle", och eftersom jag älskar sån musik översatte jag texten från italienska så de andra skulle förstå. Nästa vecka när vi övade igen sa körledaren: "Oj, det här kan vi inte sjunga i kyrkan".

Det här, alltså:

En kärlekssjuk ropade ut sin smärta
mot natthimlens stjärnor
och sade när han såg på dem:
O ni sköna avbilder av min älskade,
liksom ni visar mig
när ni glänser, hennes enastående skönhet
visa så för henne
hur jag brinner
och gör henne med ert gyllene ansikte lika mild
som ni gör mig kär.
Skicka en kommentar