fredag 27 juni 2008

Leva enkelt

Ge, om du har något att ge, ta emot, om du får något, men ställ aldrig krav ...
Skicka en kommentar