söndag 9 maj 2010

PR is the talk of the day

Proportional Representation. Proportionella val till beslutande politiska organ har man i många demokratier, dock inte i UK. Varje valkrets röstar om ett enda mandat som tillfaller den kandidat, av flera möjliga, som får flest röster. Det krävs alltså inte majoritet inom valkretsen, utan många vinner sitt mandat med bara 30% eller så. Liberaldemokraterna och andra mindre partier som missgynnas av det systemet vill naturligtvis upphäva det, medan de två stora partierna som gynnas av det, Labour och Tories, vill ha det kvar. Och där står man, utan regeringsmajoritet tre dagar efter valet, vilket i UK är en mycket ovan situation.
Skicka en kommentar