söndag 6 juni 2010

Nationaldag på mitt sätt: åter till källan

Sandakällan nära vägen mellan Hellasgården och Älta. Vattnet är kallt och gott.

Vaktmästaren på en skola där jag jobbade en gång var cykelsamlare. Han byggde denna till mej av gamla Rex-delar.
Skicka en kommentar