söndag 10 februari 2013

Gustafs skål m m

Från det storvulna till det finstilta. I dag söndag ska jag höra en föreläsning om Bellman och Gustaf III. För arrangemanget står Bellmanssällskapet. Många av oss som är med i Par Bricole är också med i Bellmanssällskapet. Det är en bra kombination.
Par Bricole är ett ordenssällskap som bildades på Bellmans tid
och förvaltar den levande traditionen sedan dess. Liksom alla traditioner har den förändrats i långsamma steg. Bellmanssällskapet däremot, grundat 1919, är en ideell förening med historievetenskapligt syfte: ta reda på hur det var egentligen, förklara vad där står i Bellmans texter o d. Föreläsningen i dag är offentlig.
Skicka en kommentar