lördag 30 mars 2013

Glad påsk! Felice pasqua! Fröhliche Ostern!


Det ska bli en vårklippning före Valborg, det lovar jag.

lördag 2 mars 2013

Skolan ett utvecklingsföretag?

Gymnasieelever, och även lärare, är osäkra över de nya betygen -- som inte är så nya, när jag gick i skolan var stora A bäst, C sämst och däremellan fanns a, AB, Ba, B, BC. I det här nyhetsinslaget säger en elev:
"Det känns som att jag liksom måste lära känna varenda lärare för att kunna veta vad den läraren tycker är bra och inte, för att jag ska nå upp till vad dom tycker är bra betyg."
Det är kanske just ditåt vi ska gå? Skolan, som vi känner till den, skapades i det auktoritära samhället och bär fortfarande starka drag därav. Hur ska vi få den att passa in i ett fritt samhälle?
På ett jobb idag är det väl viktigt att man förstår sina kamrater för att man ska kunna göra ett bra jobb tillsammans med dem.
Kan eleven idag bli en trainee och läraren en erfaren kollega i utbildningskoncernen?